Czytaj
pioro

Regulamin portalu Supermodel.pl

I Definicje

 1. Supermodel.pl - zwany dalej „portalem”
 2. "Użytkownik” – osoba fizyczna spełniająca wymogi regulaminu, korzystająca z portalu po dokonaniu rejestracji. Portal nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie korzystające z portalu bez zgody opiekunów prawanych
 3. „Login” – unikalna nazwa Użytkownika
 4. „Formularz Kontaktu” – formularz umożliwiający kontakt Użytkowników z Administratorem, znajdujący się pod adresem http://www.supermodel.pl/kontakt
 5. Rejestracja polega na wypełnieniu następujących pól formularzu:Login, E-mail
 6. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail zostaje przesłane hasło, którego należy użyć przy pierwszym logowaniu do portalu.
 7. Wypełnienie oraz wysłanie Formularza Rejestracyjnego oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminu Forum, a także Polityką Prywatności, jak również akceptację wyżej wymienionych dokumentów.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji systemowych, informacji o utrudnieniach, zmianach, czy przerwach technicznych w działaniu portalu.
 9. Użytkownik potwierdza treść i autentyczność wszelkich danych umieszczanych na łamach portalu, wraz ze zdjęciami oraz oświadcza, że nie naruszają one jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. 

II Korzystanie z serwisu 

 1. Osoba niezalogowana, może jedynie biernie korzystać z portalu, aby móc wystawiać komentarze, brać udział w konkursach oraz korzystać z innych funkcjonalności portalu, należy się zalogować.
 2. Po zalogowaniu Użytkownik może dodawać zdjęcia oraz modyfikować swój profil.
 3. Dla jednego adresu e-mail można stworzyć jeden login.
 4. Profil, który nie zostanie aktywowany w ciągu 3 (trzech) dni, będzie automatycznie kasowany po upływie tego okresu.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie portalu
 6. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez inne osoby korzystającej z portalu.
 7. Zabrania się wykorzystywania portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 8. Zabrania się również rozsyłania poprzez portal spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 9. Zabrania się umieszczania danych kontaktowych w profilu
 10. Konta Użytkownika, którego działania są szkodliwe dla portalu bądź innych Użytkowników może zostać zablokowane.
 11. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

III Funkcja portalu

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność Użytkowników za korzystanie z funkcji portalu, bez względu na przyczynę.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników za pomocą funkcji portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez uprzedniej zgody Użytkowników. Użytkownicy będą o wszelkich zmianach poinformowani.

IV Opłaty

 1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

V Przepisy końcowe

 1. Administrator może zmieniać treśc Regulaminu bez podawania przyczyny, publikując poprawioną treśc na stronie internetowej
 2. Zalogowanie się po zmianie Regulaminu świadczy o jego akceptacji. Brak akceptacji dla zmian wprowadzonych do Regulaminu skutkuje zablokowaniem możliwości korzystania z portalu.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.supermodel.pl/czytaj?plik=regulamin_portalu_supermodel.phtml
Supermodel.pl - portal o modzie modelingu i modelkach. Najnowsze informacje ze świata mody, ciekawe artykuły. Moda w pigułce, porady modelingowe, moda, modeling, modelki, moda, modeling, modelki
Mapa strony  |   FAQ  |   Reklama  |   Polityka prywatności  |   Regulamin  |   Kontakt      
Copyrights © Supermodel.pl 2009